TUYỂN KĨ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

18-12-2018

1. KỸ SƯ CƠ KHÍ TIỆN CNC , LẬP TRÌNH MÁY 

Tỉnh : OKAYAMA 

Số lượng: 06 nam lấy 2 nam 

Độ tuổi : Từ 22 đến 32 

Lương CB: 18 man.  

2. KỸ SƯ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ( CHẾ BIẾN ĐẬU LÀNH LÊN MEN)

Tỉnh: IBARAKI

Số lượng: 15 nam 

Tuổi: 21 đến 32 tuổi 

LCB: 18 man ( chưa tính tăng ca)

3.KỸ SƯ ĐÓNG TẦU ( 3 HÀN, 3 SƠN)

Tỉnh: KAGAWA

Số lượng: 13 nam

Tuổi: 20 đến 35 

LCB: 20 man ( chưa tính tăng ca)

4: KỸ SƯ XÂY DỰNG 

Tỉnh: TOYAMA 

Số lượng : 9 lấy 3 nam  

Tuổi: 20 đến 30 tuổi

5.KỸ SƯ CƠ KHÍ( ĐIỀU KHIỂN MÁY TRONG XƯỞNG) 

Tỉnh: FUKUOKA 

Số lượng: 9 lấy 3 nam 

Tuổi: 22 đến 35 tuổi

LCB: 22 man ( Chưa tính tăng ca)

 

Nhập bình luận của bạn

Bài viết cùng chuyên mục