XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN

22-10-2018
:-1:CHI TIẾT ĐƠN HÀNG
-1.Đơn hàng trồng nấm trong nhà kính .
-Mức lương :15,7man (32 triệu VNĐ)
-Thời gian thi tuyển :18/10
-Dự kiến xuất cảnh :4/2019
-Yêu cầu 15 nữ
-Làm tại TOYAMA
.........................................................
-2.Đơn hàng nông nghiệp trồng trọt.
-Mức lương :15,5man (#32 triệu VNĐ)
-Thời gian thi tuyển :20/10
-Dự kiến xuất cảnh :3/2019
-Yêu cầu 3 nữ
-Làm tại SAITAMA
.........................................................
-3 .Đơn hàng chế biến thực phẩm .
-Mức lương :14man (29 triệu VNĐ)
-Thời gian thi tuyển :20/10
-Dự kiến xuất cảnh :5/2019
-Yêu cầu 3 nữ
-Làm tại FUKUOKA
.........................................................
4.Đơn hàng xây dựng tổng hợp
-Mức lương :15.6man (32 triệu VNĐ)
-Thời gian thi tuyển :21/11
-Dự kiến xuất cảnh :6/2019
-Yêu cầu 6 nam
-Làm tại AICHI
.......................................................
5. Đơn hàng đúc nhựa
-Mức lương :14.6man (30 triệu VNĐ)
-Thời gian thi tuyển :19/10
-Dự kiến xuất cảnh :5/2019
-Yêu cầu 3 nam
-Làm tại SAITAMA

Nhập bình luận của bạn

Bài viết cùng chuyên mục